Refakatçi Kuralları

1-Refakatçilerin hastane kurallarına uyması zorunludur. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.

2- Refakatçiler, adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutacaklardır. Süresi biten refakatçi kimlik kartları yenilenecektir.

3-Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutacaklar, hastane malına zarar veren refakatçi zararı karşılayacaktır.

4-Hastalarımızın huzurlu bir ortamda tedavilerinin sağlanabilmesi için, hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşulmaması, gürültü yapılmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizite saatlerinde ve saat 23.00 den itibaren kapalı tutulması gerekir.

5-Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayacaktır.

6-Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.

7-Refakatçiler hastane dahilinde tütün ve alkollü madde kullanmayacaktır.

8-Refakatçiler hastaya yiyecek, içecek getirmeyecek, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermeyecektir.

9-Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanacaklardır.

10-Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda ilgili hekim ve hemşiresine haber verilecektir.

11-Refakatçiler, sabah vizit saatlerinde (08.00-10:00) hasta odasının dışında beklemeleri gerekmektedir.