Ziyaretçi Kuralları

Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (ilaç, giysi vb)

Hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek

Hastanın doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak

Toplumsal dayanışmanın güzel örneklerinden olan hasta ziyareti usullüne uygun olarak yapıldığında, hastanızın moral düzeyini yükselterek iyileşme sürecine olumlu etki yapar. Aynı zamanda hastanızın durumu hakkında bilgilenmenizi sağlar.

HASTANEMİZDE ZİYARET HANGİ GÜN ve SAATLERDE YAPILIR?

Hastanemizde her gün ziyaret vardır.
Ziyaret Saatleri  13:00-14:00 ve 19:30 – 20:30

Özellikli Birimlerde yatan hastaların yakınlarına bilgilendirme Yoğun Bakım Hekimi tarafından yapılır .Hekim hastanın durumuna göre ziyaret kararı verir. Yoğun Bakım Ünitelerinin uygunluk durumuna göre bilgilendirme ve ziyaret  kararı verilir.
Bilgilendirme ve ziyaret saatleri;

- 2. Basamak Yoğun Bakım:

Bilgilendirme Saat :14:00
Ziyaret Saati : 14:30

- 3. Basamak Yoğun Bakım:
Bilgilendirme Saat :13:00
Ziyaret Saati : 15:30

HASTANIN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ KİMLERE BİLGİ VERİLEBİLİR?

Hasta erişkin ve şuuru açık ise; 
Kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir

Hastanın şuuru kapalı ise;   Birinci derece yakınına bilgi verilir.

Hasta çocuk ise;   Anne - babasına veya velisine bilgi verilir.

Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.

HANGİ HASTALARIN ZİYARETİ ÖZEL KURALLARA BAĞLIDIR?

 • Yoğun bakımda yatan hastalar
 • Bulaşıcı hastalığı olan hastalar
 • Bağışıklık sistemi hastalığı olanlar
 • Doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar 
  (Bu hastalar için hasta doktorundan uygun zamanlarda bilgi alınır)

KİMLER HASTA ZİYARETİNE GİTMEMELİDİR ?

 • 10 yaş altı çocuklar, 
 • Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar 
 • Herhangi bir kronik hastalığı olan bireyler 
 • Enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler

HASTA ZİYARETİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR NELERDİR?

Doktorunun izin vermediği özel durumlarda hasta ziyareti için lütfen ısrar etmeyiniz.

Hasta ziyaretini, ziyaret saatlerinde yapınız.

Ziyaret süresi kısa olmalıdır ( tercihen en fazla 10 dakika)

Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalı ve diğer hastaları rahatsız edecek derecede YÜKSEK SESLE KONUŞULMAMALIDIR.

Hasta yataklarına oturulmamalı, hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır. Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdı.

Ziyarete gelirken hediye olarak yiyecek  getirmeyiniz. Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemeli, aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir.

Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.

Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.

Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır .

Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir.

GECE NEDEN HASTA ZİYARETİ YAPILMAMALIDIR?

 • Gece yalnızca nöbetçi sağlık personeli bulunur, sayıları azdır. 
 • Ziyaretçiler, onları gereksiz meşgul eder, hizmetin kalitesini düşürürler. 
 • Hastane güvenliği olumsuz yönde etkilenir.
 • Uyuyan hastalar rahatsız olur. 
 • Hasta hakları korunmalıdır.

Unutmayınız, hastanızın sağlığı sizin için olduğu kadar bizim içinde önemlidir.

LÜTFEN KURALLARA UYUNUZ.

ACİL ŞİFALAR DİLERİZ

 

YÖNETİCİ