Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi

Tıbbi Sosyal Hizmet Nedir?

Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedavilerden etkili şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözülerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.

 

Sosyal Hizmet Uzmanı Kimdir?

Hastaneye başvuran hastaların psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarını tespit eden, sorunlarıyla ilgili sosyal hizmet müdahalesini bilimsel temellere dayanarak planlayan ve uygulayan, üniversitelerin dört yıllık Sosyal Hizmet Bölümlerinden mezun olan sağlık personelidir.

 

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi Nedir?

Tıbbi sosyal hizmet uygulamalarını yürütmek üzere, bünyesinde Sosyal Hizmet Uzmanlarının görev aldığı, hastaların psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaların yürütüldüğü hastane bünyesindeki birimdir.

 

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimleri Ne Zaman Kurulmuştur?

Hastanelerdeki Tıbbi Sosyal Hizmet Birimlerinin, 16.02.2011 tarihinde yayınlanan Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi kapsamında Sosyal Hizmet Uzmanı bulunan tüm hastanelerde kurulması zorunlu kılınmıştır. Hastanemiz Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi de ilgili yönetmeliğe istinaden 05.09.20111 tarihinde kurularak hastalarımıza hizmet sunmaya başlamıştır. Tıbbi Sosyal Hizmet Birimimiz Sosyal Hizmet Uzmanı Hülya BAYRAKTAR tarafından kurulmuştur. 2012 yılının Ekim ayında Sosyal Hizmet Uzmanımız Ömer TURAN’ın hastanemize atanması ile hastanemiz sosyal hizmet birimindeki sosyal hizmet uzmanı sayımız ikiye yükselmiştir. Birimimizde helân iki sosyal hizmet uzmanımız tarafından hizmet verilmektedir. Birimimizin sorumluluğunu Hülya BAYRAKTAR yürütmektedir.

Tıbbi sosyal Hizmet Birimleri Kimlere Hizmet Verir?

Hastanemizde yatarak ya da ayakta tedavi gören;

1-      Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar,

2-      Engelli hastalar,

3-      Sağlık güvencesi olmayan,

4-      Yoksul hastalar,

5-      Aile içi şiddet mağduru hastalar,

6-      Yaşlı, dul ve yetim hastalar,

7-      Kronik hastalığı bulunanlar,

8-      İl dışından gelen hastalara ilgili mevzuatlar gereği hizmet verilir.

Sosyal Hizmet Biriminde Sunulan Bazı Hizmetler:

 Hasta ve yakınlarına psiko-sosyal destek sağlanması,

  Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastaların kurum bakımına yerleştirilme işlemlerinin başlatılması ve takip edilmesi,

  Kronik bakım hastası ve engelli hastaların sahip oldukları haklar hakkında bilgilendirilerek ilgili kurum ve kuruluşlara ulaşmalarının sağlanması,

  Kendi imkânları ile ikametine gidemeyecek hastaların ikametlerine nakillerinin sağlanması,

   Ekonomik yoksulluk içinde olan hastalara sorunlarının çözülmesinde rehberlik yapılması,

  Hastalara psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik konularda rehberlik ve danışmak yapılması.

Birimimizde yukarıda belirtilen hizmetlerin yanı sıra, hastanın ihtiyaç ve durumuna uygun olarak gerekli sosyal hizmet müdahalesi planlanır ve uygulanır. 

Tüm hastalarımızın maddi ve manevi hastalıkları için acil şifalar dileriz.