Üroloji Servisi

1938 yılında faaliyete geçen Manisa Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Üroloji Kliniği, ilimizde kurulan ilk üroloji kliniğidir. Günümüze kadar, Op.Dr.Mithat UZUNCA, Op.Dr.Aktan KOKUOĞLU, Op.Dr.Koray YERCİ, Op.Dr.A.Erdem CANDA, Op.Dr.Mehmet ÖDER, Op.Dr.Oktay ÜÇER, Op.Dr.Murat UÇAR ve şu anda görevlerine devam eden ve kısa özgeçmişleri aşağıda belirtilen üroloji uzmanları görev almıştır:

Op. Dr. Ümit GÜMÜŞ: 1965 İzmir doğumludur. 1988 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olup, 1999 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinden uzman olmuştur. Üroloji Uzmanı olarak 1999-2000 yılları arasında ihtisas yaptığı kliniğinde, 2000-2003 yıllar arasında Akhisar Devlet Hastanesinde görev almıştır. 2004 yılından günümüze kadar da hastanemizde üroloji uzmanı olarak çalışmaktadır.

Op. Dr. Mehmet Oğuz ŞAHİN: 1972 Erzurum doğumludur. 1995 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olup, 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalından uzman olmuştur. Üroloji Uzmanı olarak 2001-2003 İzmir’de özel tıp merkezinde, 2003-2004 Sakarya Geyve Devlet Hastanesinde, 2004-2006 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinde Başasistan olarak çalışmıştır. Aynı yıllar arasında Yeni Üroloji Dergisinde Editör Yardımcılığı görevini de üstlenmiştir. 1 Kasım 2006 tarihinden günümüze kadar da hastanemizde üroloji uzmanı olarak çalışmaktadır.

Op.Dr. Bayram KELEŞ: 1971 Mersin doğumludur. 1996 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olup, 2002 yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinden uzman olmuştur. Üroloji Uzmanı olarak 2002-2008 yılları arasında Soma Devlet Hastanesinde, 2009-2010 yılları arasında Özel Sekiz Eylül Hastanesinde Üroloji Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2010 yılından günümüze kadar da hastanemizde üroloji uzmanı olarak çalışmaktadır.

Op.Dr. Alper ÇAĞLAYAN: 1974 Sivas doğumludur.1997 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olmuştur. 1997-2003 yılları arasında Adalet Bakanlığı Alanya Adliyesi Kurum Hekimliği yapmıştır. 2004-2009 yılları arasında Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1.Üroloji Kliniğinde Üroloji Asistanı olarak çalışmış ve 2009 yılında uzman olmuştur. 2009-2012 yılları arasında Üroloji Uzmanı olarak Sivas Numune Hastanesinde görev yapmıştır. 2012 yılı itibariyle Manisa Devlet Hastanesi Üroloji Kliniğinde görev yapmaktadır.   

Op.Dr. Volkan ŞEN

Ayrıca servis sorumlu hemşiresi Filiz SEZER, servis hemşireleri Ayşe GÜZELARDA,    Süreyya AVCI, ameliyathane hemşireleri Sebahattin DAĞ, Sabriye DİKMEN, poliklinik sekreterleri Gülseren DENİZ, Kevser AKGÜN, servis sekreteri Özlem CİĞEROĞLU, ameliyathane sekreteri Ali EMRE, servis personelleri Meliha UZUN, Şükriye TÜZÜN, Kasım ERTÜRK, ve poliklinik personeli Safiye COŞKUN ile üroloji kliniği işleyişi sağlanmakta ve son derece kaliteli tıbbi hizmet sunulmaktadır.

Modern ürolojinin gerektirdiği gelişmiş alt yapıya sahip kliniğimizde üroloji ile ilgili tüm tanı ve tedavi işlemleri yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, bir eğitim hastanesi kliniği ciddiyeti ve bilimselliğinde toplu hasta başı vizitleri ve vaka tartışmalarının yapıldığı konseyler düzenlenmektedir. Üroloji uzman doktorlarımız, yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantı, kurs ve seminerlere katılarak, bilimsel çalışmalarını sunarak baş döndürücü hızla gelişen ürolojik yenilikleri de takip etmektedirler. 

Üroloji kliniğimiz, genel üroloji, üriner sistem taş hastalığı, endoüroloji, üroonkoloji, kadın ürolojisi, androloji ve çocuk ürolojisi alanlarında hizmet vermektedir.

Hastanemizde 2007 yılında açılan yeni ameliyathane ile birlikte salon sayısı 9’a ulaşmıştır. Bununla birlikte üroloji kliniği haftanın üç günü, kendisine ait bir salonda ameliyatlarını giderek artan sayı ve çeşitlilikte gerçekleştirmektedir. Perkütan renal cerrahi ameliyatlarında ise C kollu skopi cihazı kullanıldığı için genel üroloji salonundan ayrı olarak yalıtımı yapılmış iki ameliyat salonundan biri kullanılmaktadır. Günümüzün son teknolojileri olan tüm endoskopik gereçleri (iki adet videoendovizyon, 5 ayrı kalınlıkta üretrosistoskop, fleksıble sistoskop, otis üretrotom, iki ayrı internal üretrotom, endoskopik mekanik sistolitotriptör, 0, 30, 70 ve 120 derece optikler, 1. ve 2. jenerasyon plasmakinetik TUR sistemi, klasik TUR sistemi, iki ayrı kalınlıkta rijit üreterorenoskop (URS) ve aksesuarları, iki ayrı açıda nefroskop ve aksesuarları, ultrasonik ve pnömotik litotripsi yapabildiğimiz kombine taş kırıcı, endoskopik cerrahi prosedürlerde sıvı akım hızını aralayan akım düzenleyici, C kollu skopi cihazı ve laparoskopik ameliyatlar için insüflatör) ve eksiksiz sarf malzemeleri ile ameliyatların büyük çoğunluğu endoskopik (kapalı) olarak yapılmaktadır.

Prostat ameliyatlarının %90’dan fazlası endoskopik olarak yapılmakta olup, 1. ve 2. jenerasyon plasmakinetik ve klasik TUR sistemleri kullanılmaktadır. Hastalar ameliyattan 1-3 gün sonra sondasız olarak taburcu edilmektedir. 

Vücut dışından ses dalgaları kullanılarak taş kırma (ESWL) ile kırılamayan ya da ESWL uygun olmayan böbrek taşı hastalarının ameliyatlarında da PNL (perkütan nefrolitotomi) adı verilen teknik ile 2 cm’lik bir cilt kesisinden girilerek taşa ulaşılmakta ve taş kırılarak çıkarılmaktadır. Bu şekilde yapılan böbrek taşı ameliyatları sayesinde hastanede yatış süresi azalmakta ve hastalar ameliyat sonrasında daha az ağrı çekmekte, daha estetik bir halde evlerine gitmektedirler.  

Üreter taşlarının tedavisinde ESWL’den yarar görmeyen hastalara da URS adı verilen kameralarla idrar yapılan üretra ağzından girilerek (hiçbir kesi yapılmadan) taş kırma ve çıkartma ameliyatları başarı ile yapılmaktadır. Hemen hemen hastaların tümü ameliyat sonrası ilk gün taburcu olmaktadırlar. 2013 yılı içerisinde alınması planlanan fleksıble üreterorenoskop ve Holmiyum YAG laser ile artık ürolojik taş hastalıklarının tedavisinde açık cerrahinin çok nadiren yapıldığı klinik durumuna gelinecektir.

            Erkek infertilitesinin (kısırlık) en büyük nedeni olan varikosel hastalığının ameliyatlarında da iki kişinin aynı anda cerrahi alanı görebileceği mikroskop ve mikrocerrahi el aletleri kullanılarak mikroskopik varikoselektomi yapılmaktadır.

            Ereksiyon problemi (iktidarsızlık), penil kurvatür (penis eğriliği) ve prematür ejekulasyon (erken boşalma) yakınmaları ile başvuran hastalara ilaç tedavileri uygulanmakta. Uygun olanlara damar ameliyatları ya da penil protez implantasyonu (mutluluk çubuğu) gerçekleştirilmektedir.

            Çocuk ürolojisinde ise enürezis noktürna (gece uykuda idrar kaçırma), taş hastalığı, hipospadias (penisin altında bulunan delikten işeme), kriptoorşitizm (inmemiş testis) hastalıklarının ilaç ya da cerrahi işlemlerle tedavileri yapılmaktadır. Ayrıca son derece dikkatli bir şekilde ve uzman doktorlar tarafında gerçekleştirilmesi gereken sünnet işlemi de tamamı devlet tarafında ödenecek şekilde yapılmaktadır.

            Kadın ürolojisi alanında da idrar kaçıran hastalara günümüzün son teknolojileri kullanılarak TOT (transobturator type) adı verilen ameliyatlar yapılmakta ve hastalar 15 dk. süren bir ameliyat ve bir günlük hastane yatışından sonra evlerine sağlıklı bir şekilde uğurlanmaktadırlar. Ayrıca idrar kesesi sarkması olarak bilinen sistosel hastalarında da  transabdominal ve ya transvajinal tekniklerle onarımlar yapılmaktadır.

            Üroloji uzmanlarımız Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) laparoskopik ürolojik cerrahi alanında eğitim almışlardır ve bu tip ameliyatlar yapılmaya başlamıştır.

Ayrıca radyoloji kliniğinde bulunan ultrasonografi cihazı kullanılarak, “transrektal ultrasonografi klavuzluğunda prostat iğne biyopsileri” ve “perkütan böbrek kistlerinin boşaltılması” gibi ayaktan teşhis ve tedavi işlemleri de yapılmaktadır.

Mesane tümörlü hastalara intravezikal immüno ve kemoterapiler, prostat kanserli hastalara uygulanan hormono-terapiler ve kemo-terapiler, böbrek tümörlü hastalara uygulanan immünoterapiler kliniğimiz tarafından rutin olarak yapılmaktadır.

1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 tarihleri arasında yaklaşık 20 bin poliklinik sayısına ulaşılmış, yaklaşık 2 bin hasta yatarak tedavi edilmiş ve ameliyat gerçekleştirilmiştir.