Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi

 

- “Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” 27/06/2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Yönetmelik indir