Haberler

Böbrek taşı ve Perkütan nefrolitotomi (PNL) ameliyatı

Böbrek taşı sıklığı ülkemizde %10-15 oranında olmakla birlikte endemik ve yaygın bir hastalıktır. Özellikle yan ağrısı, idrarda kanama ve kasık ağrısı olan hastaların böbrek ve üreter taşları açısından bir Üroloji Uzmanına vakit kaybetmeden başvurması gerekmektedir. Aksi takdirde erken tanı konulamayan ve tedavisi yapılmayan böbrek ya da üreter taşları böbrek fonksiyonlarının azalmasına sebep olarak böbrek kaybına kadar neden olabilir.  Böbrek taşı için eskiden açık cerrahi sıklıkla uygulanmaktayken günümüzde açık cerrahinin çok kısıtlı vakalar dışında yeri kalmamıştır. Son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte operasyonlar daha çok endoskopik yöntemlerle başarılı bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. Üreter taşları (idrar kanal taşları) herhangi bir kesi gerektirmeyen idrar yollarından 6-8mm çaplarında üretererenoskop denilen aletlerle ve laser yardımıyla ya da ESWL denilen dışarıdan ses dalgalarıyla kırma yöntemiyle tedavi edilebilmektedir. Böbrek taşlarında ise özellikle son yıllarda yüksek başarı oranları nedeni ile altın standart tedavi yöntemi perkütan nefrolitotomi (kapalı böbrek taşı ameliyatı) haline gelmiştir. Perkütan nefrolitotomi (PNL) ameliyatı halk arasında kapalı yolla böbrek taşı ameliyatı olarak de geçmektedir.

Kimlere yapılır: 2 santimetreden büyük böbrek taşlarında ya da ESWL (ses dalgalarıyla dışarıdan taş kırma yöntemi) ile taşı kırılamayan hastalarda uygulanabilmektedir. Bu yöntem genel anestezi ile uygulanmaktadır. Bel bölgesine bir santimetre civarında bir kesi açılmaktadır. Kesinin ardından bir kanal oluşturulmaktadır. Oluşturulan bu kanal yardımıyla böbreğin içerisine girilmektedir. Daha sonra taşlar bulunduğu yerde kırılarak dışarı çıkarılmaktadır. Bu yöntem bir kapalı ameliyat tekniğidir. Kamera yardımı ile alınan görüntü ekrana verilmektedir. Ameliyatı gerçekleştiren cerrah, operasyonu buradan takip eder. Böbrekte bulunan taşlar çoklukla pnömotik, ultrasonik  ya da lazer taş kırıcılar sayesinde kırılmaktadır. Operasyon sona erdiğinde hastalara ortalama 2 gün civarında idrarın belirli bir süre için dışarı çıkarılmasını sağlayan bir tüp takılabilmektedir.

Bu yöntemde kesi çok küçük olduğu için hasta kendisini çok daha çabuk toparlamaktadır. Bu sayede hasta hastaneden çok daha erken taburcu olarak günlük yaşamına da hızlı dönmektedir.  

Hastanemiz bünyesinde de Perkütan Nefrolitotomi ameliyatı başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Böylelikle taş hastalarının bu ameliyat için çevre illere gitme sorunu ortadan kalkmış bulunmaktadır.

 Op. Dr. Volkan ŞEN

              Manisa Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği                

 

 

Resim 1. Perkütan nefrolitotomi ameliyatı 

 

 

 

 

 

                                                              

Haber Listesine Geri Dön