Duyurular

Hastanemizde iş sağlığı ve güvenliği birimi kurulmuştur

HASTANEMİZDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ KURULMUŞTUR.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında;

hastanemizde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması,

çalışanlarımızın sağlık hizmeti sunum sürecinde karşılaşabilecekleri muhtemel tehlike ve risklere karşı alınabilecek önlemlerin belirlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve işyerinde güvenli bir çalışma ortamının sağlanması amaçlanmaktadır.

 

Birim İşyeri Hekimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hemşiresinden oluşmaktadır. Çalışanlarımız işyerinde bulunduğu sırada ve yapmakta olduğu iş dolayısıyla geçirdiği iş kazasını, var olan herhangi bir tehlikeli durumu, riski, ramak kala olayını ve tespit edilen meslek hastalığı bildirimlerini İş Sağlığı ve Güvenliği Birimine yapabileceklerdir.

Duyuru Listesine Geri Dön