Duyurular

Gastroentoroloji Uzmanı Erhan ERGİN´den bilgilendirme

Gastroenteroloji Nedir?

Yemek borusu, mide, karaciğer, safrakesesi,  safrayolları,  pankreas, karın zarı, anüs bölgesi, ince ve kalınbağırsakları inceleyen ve bu organların hastalıklarının medical ve endoskopik olarak tedavi edilmesine olanak sağlayan dahili tıp dalıdır.

Gastroenterolog Kimdir?

Gastroenteroloji uzmanı olmak once içhastalıkları eğitimi daha sonar üst ihtisas olarak gastroenteroloji uzmanlığı yapılmaktadır. Gastroenteroloji uzmanlık eğitimi sırasında ilgili organlara ait hastalıkları dışında endoskopi eğitimi de alınmaktadır.

Gastroskopi (Üst GİS Endoskopisi)

Ucunda kamera olan ince ve bükülebilen bir boru yardımıyla ağızdan girilerek yemekborusu, mide ve onikiparmakbarsağı hastalıklarının incelemesi yapılır. Direkt olarak gözle incelendiği için güvenilir yöntemdir. Bu şekilde sorunun daha iyi anlaşılması ve geç kalınmaksızın çözümü sağlanır.

 Doku örneği alınabilir(biyopsi), Polip çıkartılabilir (polipektomi), kanayan bölgelere müdahale yapılabilir. (skleroterapi). Tüm bu işlemler sırasında hasta acı duymaz. Gastroskopi güvenli bir yöntem olup, komplikasyon riski çok düşüktür.

Gastroskopi Ne Zaman Gereklidir ?

- Yutma ve çiğneme ile ilgili problemleriniz,

- Devam eden mide ekşime ve yanmaları,

- Karın ağrısı,

- Üst Sindirim sisteminden kanamalar,

- Kusmalar,

- Çekilmiş olan mide ve barsak filmlerinde anormal bulgular varsa

Kolonoskopi

Ucunda kamera olan ince ve bükülebilir bir boru ile anüsten girilerek bütün kalınbağırsağın ve incebağırsakların kalınbağırsağa komşu kısmının görüntülenmesi yöntemidir. İşlemden once bağırsakların mushily ilacı yardımıyla temizlenmesi gerekir. Kolon (kalınbarsak) kanseri tanısında en güvenilir yöntemdir. Ayrıca;  polip ve benzeri kanser öcesilezyonlerı saptayıp alınmasını sağlayarak hastaları kanserden korumaktadır.

Kolon kanserinden korunmak için  50 yaşını aşmış herkese yapılması önerilmektedir. Yakın akrabalarında kolon kanseri olanların ise, ailedeki en genç kanserli hastanın yaşından 10 yıl once kolonoskopi yaptırmaları gerekir. Kolon kanserlerinin büyük çoğunluğu polip denen iyi huylu tümörlerin üzerinde gelişir. Uygun zamanda yapılan kolonoskopi,  kanser gelişmeden önceki aşamada poliplerin bulunup alınmasını sağlar (POLİPEKTOMİ).  Bu şekilde hastaları hem kanserden hem de ameliyattan kurtarır. Kalın Bağırsağından polip alınanların, polipin özelliğine göre, 1 ile 3 yılda bir takip kolonoskopiler yaptırması gerekir. Kolonoskopi, ÜlseratifKolit, Crohn Hastalığı gibi kanser dışı kalın bağırsak hastalıklarının tanı ve takibinde de kullanılır. Kolonoskopi, kalın bağırsak kanamalarının tanı ve tedavisini sağlayarak hastaları ameliyat olmaktan kurtarabilir.

Rektosigmoidoskopi

Rektosigmoidoskopi kalınbağırsağın rectum ve sigmoid kolon ismi verilen son 30- 40 cm 'lik kısmının ucunda ışık kaynağı ve kamerası bulunan ince bükülebilen bir aletle incelenmesi işlemine denir.

ERCP ( Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatikografi)

Ağızdan endoskopla girilerek, safrayollarının ve pancreas kanalının görüntülenmesi yöntemidir. Safra ve pancreas sıvısının bağırsağa döküldüğü yer onikiparmakbağırsağındadır. Buraya papil denir. Özel kateterler yardımıyla papilden girilerek safrayolları ve pancreas kanalının ilaçlı filmi çekilir. Eğer safrayollarında taş varsa, papil açılarak taşlar ameliyata gerek kalmadan alınır. Ayrıca tumor gibi safrayollarını tıkayan hastalıklar varsa, dilatasyon yapılarak ve/veya stent konularak tıkanıklık açılabilmektedir.

 

Duyuru Listesine Geri Dön