Duyurular

TİG Birimimizin Başarısı

14-18/12/2015 tarihleri arasında ilimizde gerçekleştirilen Klinik Kodlama (TİG) yerinde değerlendirme çalışmaları kapsamında hastanemiz Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu Klinik Tanı ve Maliyet Yönetimi Daire Başkanlığınca değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Manisa Devlet Hastanesi olarak Ocak –Ekim 2015 döneminde sağlık tesissimizin gönderdiği TİG TSİM verilerinin uyumluluğu %95 kendi hizmet grubun da %98 olmuştur. Bağıl değer karşılaştırılmasında grup ortalaması 2258,64 iken hastanemizin bağıl değeri 2254,21 olduğu görülmüştür. Yatan hasta hizmetinin zorluk derecesinin göstergesi olarak kabul edilen VKİ (Vaka Karma İndeksi) hastanemizin 1,07 iken aynı grup hastaneler ortalaması 0,98 olduğu belirtilmiştir.

Bu çalışmalar kapsamında Başta yöneticilerimiz olmak üzere TİG farkındalığının yüksek olması,  Klinik Kodlama birimi (TİG) gerekli ortam ve çalışma şartlarının uygun olduğu, motivasyon ve gayretin tam olduğu ve yatan hasta dosya sirkülasyonlarının zamanında birime ulaştırılması ve TİG birimi fiziki şartları değerlendirmesinde hastanemiz tesis puanı olarak 100 tam puan almıştır.      

Duyuru Listesine Geri Dön