Manisa Devlet Hastanesi

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü
Manisa Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Politikamız

Güncelleme Tarihi: 26/10/2018

               

  • Sağlık hizmetlerinin tanı, tedavi ve rehabilitasyon sürecinde kanıta dayalı tıp uygulamalarını temel alan, bilimsel veriye dayalı, hasta ve çalışan güvenliğine odaklı, uygun teknoloji kullanılarak, hasta haklarını gözeterek, etkili ve kaliteli bir şekilde sunumunu sağlamak
  • Kaynaklarımızı akılcı, doğru, etkili ve insan odaklı olarak kullanmak
  • Toplumun sağlıklı hayat davranışlarını geliştirecek (tütün, alkol, alkol dışı madde bağımlılıklarından korunma, sağlıklı beslenme alışkanlığı vs.) şekilde farkındalık oluşturmak ve bilgi düzeyini arttırmak
  • Kişilerin kendi sağlıkları konusunda sorumluluk alması ve karar süreçlerine katılımlarını sağlamak
  • Halkımızın sağlık düzeyini yükseltmek ve geliştirmek
  • Sağlığa yönelik risklerden toplumu korumak
  • İhtiyaç duyulan sağlık hizmetinin güvenli ve kaliteli olarak sunulmasını sağlamak
  • Sağlık hizmetlerinde insan odaklı yaklaşımı esas alarak hakkaniyeti gözetmek, ihtiyaçlara ve beklentilere cevap verebilirliği sağlamak